Status accreditatie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Status accreditatie

Accreditatie

Accreditatie van Nederlandse hogescholen wordt verleend door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Op dit moment is de HTF nog niet geaccrediteerd. Accreditatie kan pas worden aangevraagd als alle studiejaren van een opleiding zijn aangeboden en er studenten zijn afgestudeerd. Dat is voor de opleidingen van de HTF eind 2017 het geval. Om geaccrediteerd te worden, dient een hogeschool aan een groot aantal formele eisen te voldoen en uiteraard onderwijs van voldoende kwaliteit verzorgen.

De voorbereiding op het accrediteringstraject voor de HTF is in volle gang. Bij dit traject wordt de HTF begeleid en geadviseerd door diverse organisaties, waaronder de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Hobéon.

Het streven is om zo snel mogelijk als hbo-instelling geaccrediteerd te zijn. De HTF zal zich maximaal inzetten om aan alle eisen die in dit kader door de NVAO in de Inspectie gesteld worden, te voldoen. Honderd procent garantie kunnen we op dit punt echter niet bieden, want de HTF is hier afhankelijk van de beoordeling door derden. De zekerheid die de we wél kunnen bieden, is dat de HTF nu reeds aantoonbaar voldoet aan de basis van kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs, namelijk: een docententeam dat uitsluitend uit (minimaal) universitair opgeleide docenten bestaat, die tevens over relevante praktijkervaring beschikken. 

De HTF is officieel erkend als onderwijsinstelling en geregistreerd door het CRKBO.

*) Overal waar in de informatievoorziening van de HTF sprake is van de term hbo-niveau geldt dat er pas formeel sprake kan zijn van dit niveau als de HTF als hbo-instelling geaccrediteerd is. 

 

Onderwijsbevoegdheid

Accreditatie is vooral van belang voor de studierichting Onderwijs: alleen op basis van deze accreditatie kan de HTF een formeel erkende onderwijsbevoegdheid verlenen. Daarom is studierichting Onderwijs vooralsnog met name aan te bevelen voor studenten die al over een onderwijsbevoegdheid in een ander vak beschikken en die zich vakinhoudelijk willen verdiepen in de filosofie. Door de nadruk op de vakinhoud is de afstudeerrichting OW een uitdagende en interessante opleiding voor studenten die al over een onderwijsbevoegdheid beschikken.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]