SYMPOSIUM 21 MEI 2022 | Waartoe is de Toegepast Filosoof op aarde?

Waartoe is de Toegepast Filosoof op aarde? De maatschappelijke behoefte aan filosofisch geschoolde professionals lijkt groter dan ooit. Toenemende complexiteit, grote transities, politieke en morele opgaven vragen om beroepsbeoefenaars die kunnen denken en handelen vanuit een ander perspectief en een rijker, normatief vocabulaire. De Toegepast Filosoof heeft de toekomst: geschoold vanuit de filosofische traditie, maar … Meer lezen